Yükleniyor...

Ürün Sentezi

Uzmanlık alanlarımız olan

Mezo gözenekli yapılar,

Nano boyutlu malzeme sentezi,

Nano kaplamalar,

Hibrit ve kompozit ürünler,

konularında tecrübelerimizden yararlanabilirsiniz.

Malzemelerin karakteristik özellikleri ölçek değiştiğinde farklılık gösterebilir. Bunun temel iki sebebi hacim/alan oranının ve moleküller arası kuvvetlerin hakimiyetinin değişmesidir. Bu yeteneği lehimize kullanarak daha gelişmiş malzemeler yapmak mümkündür. Sol-Gel tekniği ile başlangıç hammaddesini değiştirerek farklı malzemeleri nano hale dönüştürmek imkanlıdır. Malzemelerin nano boyutta çalışılması, her malzemede değişken olmak üzere ekstra bazı özellikler kazandırabilmektedir. Örneğin :

Esneklik (örümcek ağın sağlamlığı ve esnekliği veya polyeter bağlarının gücü),

Sağlamlık (çeliğin içerisinde az miktardaki karbon atomlarının çeliğe katkısı)

Sağlamlık

Elektrik iletkenliğinin azalması veya ayarlanması,

Termal özelliklerin değişimi (Isı kapasitesi, kaynama ve donma sıcaklıklarının değişimi),

Isı iletim katsayısının değişmesi (Yüzey alanının genişlemesi ile daha yüksek titreşim derinliği),

Yüzey gerilimi değişimi (silikanın nano boyutta süper hidrofobik olması),

Hidrofobik

Bağ oluşum enerjilerinin farklılaşması,

Yoğunluğun azaltılması (sağlam kafes oluşumu, malzemelerin nano boşluklu yapıya dönüşmesi)

Sol-Gel tekniği ile ürün sentezi ve ürün geliştirme konusundaki tecrübelerimizden yararlanabilirsiniz.